Pagina doorsturen

10 juli 2017

Zaterdag 29 juli: Cursus Botanisch Tekenen door Jenny Post

Op zaterdag 29 juli wordt een workshop botanisch tekenen met kleurpotlood gegeven. De workshop is vooral bedoeld voor beginners, maar ook deelnemers met tekenervaring zijn welkom. De workshop begint om 10.30 uur en duurt tot 16.00 uur.

Het onderwerp van deze dag is blad of bloem. We maken een tekening gebaseerd op botanische kenmerken. We tekenen op ware grootte en letten op vorm, licht en schaduw, compositie en kleur. Tijdens de workshop wordt u geïnformeerd over papiersoorten en kleurpotloden.

De workshop wordt gegeven door Jenny Post, werkend lid van de Vereniging Botanisch Kunstenaars Nederland. Jenny verzorgt al jaren cursussen en workshops. Meer informatie over de VBKN en Jenny Post is te vinden op www.botanischkunstenaarsnederland.nl en www.jennypost.nl

Aantal deelnemers:
Minimaal 6, maximaal 10 deelnemers.

Cursusgeld:
Het cursusgeld bedraagt €65,- per dag, inclusief entree, koffie/thee/lekkers en een  lunch, exclusief materiaal. Leden van de VBKN en donateurs van de Tuinen betalen €60.

We tekenen óf buiten, óf in het “Kenniscentrum”, een ruimte met uitstekend licht en ruime tafels, middenin de inspirerende omgeving van de Tuinen.

Materiaallijst:

U kunt eigen materiaal meenemen:

  • potloden: H, HB, 2B en 2H
  • puntenslijper
  • kneedgum of een goede plastic gum
  • schetspapier
  • goede kwaliteit glad tekenpapier
  • transparant papier
  • kleurpotloden,
  • Eventueel: vergrootglas, liniaaltje, passer.

Bij aanvang ontvangt u een mapje met informatie en een vel schetspapier, transparantpapier en geschikt tekenpapier. U kunt eventueel beperkt gebruik maken van de kleurpotloden en het overig materiaal van de docent.

Voor meer informatie over de workshop kunt u contact opnemen met Jenny Post via jennypost2@gmail.com of telefonisch 0343577997 / 0620668899

Aanmelding

Deelnemers aan de workshop kunnen zich aanmelden bij de Tuinen van Mien Ruys via email: tuinen@mienruys.nl of telefonisch via (0523) 61 47 74. Graag vermelden of u lid bent van de VBKN of donateur van de Tuinen.

Betaling door overmaking van het cursusgeld aan Tuinen Mien Ruys:

Rabobank: IBAN NL 50 RABO 0312 9215 43

o.v.v. Workshop Botanisch tekenen en datum