Pagina doorsturen

21 juni 2017

Nieuwe biografie Mien Ruys nu verkrijgbaar

"Zoeken naar de heldere lijn", de nieuwe biografie over het leven en werk van Mien Ruys, is nu verkrijgbaar in de Tuinen Mien Ruys.

De biografie, geschreven door auteur Leo den Dulk, is het resultaat van vijftien jaar onderzoek. De publicatie geeft een zo volledig mogelijk, geïntegreerd beeld van leven en werken van Mien Ruys. Hoofddoel is de verspreiding van kennis over het werk van Mien Ruys. Een begeleidende oeuvrelijst omvat alle bekende werken, waarvan een aantal representatieve projecten uitgebreider wordt beschreven. Ruys' oeuvre wordt geïnterpreteerd met gebruikmaking van gegevens uit de toenmalige context en vanuit de hedendaagse vakinhoudelijke en historische inzichten. Het boek richt zich tot een breed publiek, dat zowel vakgenoten, studenten en vormgevers als niet beroepsmatig geïnteresseerden omvat.

Het boek is te koop voor €39,90 in het Theehuis van de Tuinen. Verzenden is ook mogelijk.

Het NOS journaal besteedde op vrijdag 16 juni aandacht aan de biografie in het acht uur journaal. Het filmpje kunt u terugzien in het bijbehorende artikel op de website van de NOS: http://nos.nl/artikel/2178619-mien-ruys-feminist-met-groene-vingers.html.