Pagina doorsturen

10 juni 2017

Woensdag 21 juni: Auteur Leo den Dulk signeert biografie Mien Ruys

Auteur Leo den Dulk zal van 12.00 tot 16.00 uur in de Tuinen zijn nieuwste boek "Zoeken naar de heldere lijn - De complete biografie", de biografie over het leven en werk van Mien Ruys, signeren.

Deze publicatie geeft een zo volledig mogelijk, geïntegreerd beeld van leven en werken van Mien Ruys. Hoofddoel is de verspreiding van kennis over het werk van Mien Ruys.

Een begeleidende oeuvrelijst omvat alle bekende werken, waarvan een aantal representatieve projecten uitgebreider wordt beschreven. Ruys' oeuvre wordt geïnterpreteerd met gebruikmaking van gegevens uit de toenmalige context en vanuit de hedendaagse vakinhoudelijke en historische inzichten. Het boek richt zich tot een breed publiek, dat zowel vakgenoten, studenten en vormgevers als niet beroepsmatig geïnteresseerden omvat.

Het boek is in het Theehuis van de Tuinen verkrijgbaar voor €39,90.

Voor meer informatie: http://dehefpublishers.nl/Recente-uitgaven/Mien-ruys-de-complete-biografie