Pagina doorsturen

01 december 2020

ARCHIEF:

Vacature: secretaris bestuur Tuinen Mien Ruys De stichting Tuinen Mien Ruys heeft een bestuur dat bestaat uit zes bestuursleden. De bestuursleden hebben verschillende taken op basis van hun deskundigheid. Het bestuur komt één keer in de maand samen om te vergaderen.

Het bestuur van stichting Tuinen Mien Ruys is op zoek naar een nieuwe secretaris.

De secretaris is onderdeel van het bestuur. De taken van de secretaris richten zich op:

  • Het voorbereiden van de bestuursvergadering: het in overleg met de voorzitter opstellen en (per mail) versturen van de agenda, de bijbehorende bijlagen en documentatie. 
  • Het notuleren van de bestuursvergaderingen. Het bestuur vergadert 1 keer in de maand. 
  • Het uitwerken van de notulen tot een verslag. En het versturen van de concept verslagen/vastgestelde verslagen aan de bestuursleden.
  • Het bewaren en archiveren van de bestuursverslagen met bijhorende bijlagen.

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, vragen we iemand die accuraat kan werken, communicatief vaardig is en de Nederlandse taal goed beheerst. 

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een mail met een korte motivatie naar info@tuinenmienruys.nl of bel naar 0523 614 774.