Cipressen

In Spanje beheersen cipressen soms het hele landschap. Wie dat een­maal heeft gezien, wil ze ook in eigen omgeving hebben en zo mogelijk zelfs in de eigen tuin. Helaas zijn deze Zuiderlingen - Cupressus sempervirens komt uit het Midden-Oosten - bij ons niet winterhard en dus zijn de kwe­kers op zoek gegaan naar soorten die hier passen. Die zijn er bij de vleet; het is alleen de kunst de juiste te kie­zen want lang niet alle horen in een aangelegde omgeving.

We zoeken dus naar soorten die van nature pijlsnel recht omhoog schieten en denken dan allereerst aan Cupresso- cyparis leylandii. De naarn zegt het al. Toch heeft deze een bezwaar door zijn wat lossere groeiwijze. Een meer gesloten vorm krijgt Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'; nog smaller en compacter wordt Tliuja occidentalis ‘Spiralis’. Ook Thuja plicata, de reuzen levensboom, is bruikbaar. 

Met het zoeken naar snelle tot 20 meter hoge groeiers hebben de kwekers ook kleur gezocht en gevonden, jammer! Al dat goud en blauw hoort niet in ons landschap. Willen we iets van het Spaanse effect benaderen dan planten we ze in een rij. Maar pas op dat het geen haag wordt. Ze zijn niet bedoeld als scherm maar als machtige tekens in het landschap. In de tuin kunnen ze een eind­punt markeren of als eenlingen alle aandacht tot zich trekken, vooral in de winter.

Gaat het ons niet allereerst om de hoogte dan komen onder andere ook de coniferen Taxus en Juniperus in aan­merking. Taxus baccata ‘Fastigiata’ zowel als Taxus media 'Hicksii’ heb­ben een compacte gesloten groei en heel donkergroene naalden.

Met de Juniperus communis kunnen we als het ware de Spaanse cypressen nabootsen maar dan op een andere schaal. In ons land in Junne, niet ver van Ommen, is een natuurgebiedje waar de jeneverbes in gesloten colonne op komt dringen, dreigend en bijna angstaanjagend. Liefelijker werken ze in een heituintje, maar nuttiger in een vogelbosje. Vogels hebben bescher­ming nodig, vooral ’s winters. Daarom helpen we ze met groenblijvende en besdragende soorten waarin ze schuilen bij slecht weer of waarin ze ’s zomers kunnen nestelen. Voor dit doel is Juniperus virginiana ‘Canaertii’ bijzonder geschikt, 2 a 3 meter hoog met een compacte gesloten groei.

Al reizende worden we geboeid door het andere. Nabootsen is niet de bedoeling maar wel kunnen we ons laten inspireren door wat we onder­weg zien en beleven, om zo de opge­dane emoties te verwerken in de eigen tuin.