Bos (1987)

Het bos ligt tussen het oudste en nieuwere gedeelte op het terrein van de Tuinen. Vanaf 1987 zorgt een pad door het bos voor een tweede verbinding tussen beide tuingedeeltes. Midden in het bos ligt een open plek in de vorm van een cirkel.

Vormgeving en beplanting

Volgens Mien Ruys was een bos ruimtelijk gezien niet interessant. Het wordt pas interessant als er even geen bos is; een open ruimte. Toen in 1987 het bos werd opgenomen in de route door de Tuinen bleek na het inmeten van het bomenbestand dat er een min of meer open plek in het bos aanwezig was. Door enkele bomen te kappen, ontstond een ronde open ruimte. Door op deze plek een cirkelvormige verhoging aan te brengen werd de vorm nog meer benadrukt. Boven de cirkel raken de boomkronen elkaar niet, zodat de lucht zichtbaar is en het zonlicht op de cirkel valt. Mien Ruys noemde dit de ‘kathedraal’.

In het begin is er in de cirkel geëxperimenteerd  met verschillende schaduwplanten. Omdat de cirkel daarmee toch teveel op een ‘tuintje in het bos’ ging lijken, heeft Mien Ruys besloten om één soort toe te passen. Zij koos voor klaverzuring, Oxalis acetosella, een bodembedekker die goed gedijt in de zure bosgrond. Het frisgroene blad van de klaverzuring zorgt voor een bijna lichtgevend effect, wat de lichte, open plek in het bos nog meer benadrukt. Aan de buitenrand van de cirkel groeien Rhododendrons en hulst, Ilex aquifolium.

Het bos bestaat voornamelijk uit zomereiken, de Quercus robur. Het beheer van het bos is erop gericht om dit beeld in stand te houden. Dit betekent dat bomen die in slechte staat zijn worden vervangen door nieuwe eiken, en dat beuken worden verwijderd omdat zij uiteindelijk de eiken zullen overschaduwen.

De monocultuur van klaverzuring houdt zichzelf niet in stand en blijkt niet eenvoudig te onderhouden. Regelmatig worden de kale delen opnieuw ingeplant met pollen klaverzuring van elders in het bos. Hiermee wordt maar weer bevestigd dat het gebruik van één soort onnatuurlijk is en vaak door uitputting van de grond niet goed in stand te houden is. 

Geschiedenis

Het oorspronkelijke bos is in de 19e eeuw ingeplant bij de aanleg van kwekerij Moerheim en diende als windsingel. In 1987 is het bos betrokken bij de Tuinen en is de cirkel gemaakt. Behalve het vervangen van bomen die dood zijn of in zeer slechte staat verkeren, zijn er geen veranderingen geweest in het bos.