Ruysend riet (jaren zestig)

‘Ruysend riet’, het houten zomerhuisje op het terrein van de Tuinen wordt gebruikt als expositieruimte. De bijbehorende tuin ligt vrij besloten, met aan één zijde uitzicht over de Wiek naar de andere kant van de Tuinen.

Vormgeving en beplanting

In 2014 is, in het kader van het 90-jarig jubileum van de Tuinen Mien Ruys, een nieuw ontwerp gemaakt en aangelegd. Het ontwerp is van Conny den Hollander, de huidige hoofdtuinvrouw. Het is de eerste tuin die is aangelegd die niet van de hand van Mien Ruys of het Buro Mien Ruys is. De ontwerpprincipes van Mien zijn ook in deze tuin belangrijk. De tuin is opgedeeld in een ‘natuurlijk’ gedeelte en een ‘gecultiveerd’ gedeelte. Het natuurlijke gedeelte is zowel ingezaaid als beplant en loopt door om het huisje heen, wat het effect geeft van een ‘bootje in het water’. Het experiment bestaat uit het volgen van de natuurlijke ontwikkeling van de beplanting, zonder het resultaat te weten. Hierdoor is het een redelijk onderhoudsarme tuin met daarbij een groot terras, wat voldoet aan de hedendaagse behoeftes. Heesters en bomen vormden de afscheiding met Wiekend. De tuin wordt aan de kant van de Nieuwe proeftuin gedeeltelijk afgeschermd door een hoge haag van haagbeuk, Carpinus betulus. Door een opening in de haag komt men de tuin in.

Geschiedenis

Voor 2014 was de vormgeving van de tuin eenvoudig. Door een opening in de haag kwam men de tuin in. De beplanting in de stroken had een natuurlijk karakter en was voor het grootste gedeelte beplant door Beatrice Krehl, tuinvrouw van 1996 tot 2005 die hier haar eigen proeftuin had.

De grote Acer saccharinum ‘Laciniatum’ aan de kant van de Wiek is een beeldbepalend element in deze tuin en creëert met zijn enorme kroon een dak boven de tuin. Achter Ruys in t riet zorgen de witte stammen van een berkenbosje voor een mooi uitzicht vanuit het huisje.

In de jaren zestig is Ruysend riet gebouwd als zomerhuisje voor de dames Ruys, de zussen van Mien Ruys. Vanaf de jaren negentig deed het dienst als woning voor de tuinvrouwen van de Tuinen; vanaf 1994 Marian Franken, gevolgd door Beatrice Krehl. Na haar vertrek in 2005 heeft de ruimte dienst gedaan als kantoor van de Stichting Tuinen Mien Ruys. Vanaf 2007 wordt het zomerhuisje gebruikt voor exposities en zijn zowel huis als tuin opgenomen in de rondwandeling door de Tuinen. Begin 2012 is het huisje verbouwd tot één grote expositieruimte.