Ziektes in rododendrons

Ziekten in rododendrons
Schildluis - spintmijt - luis - wortelaaltjes - verwelkingsziekte
Taxuskever - meeldauw - wortelrot - rozetgal - bloemrot
Cicaden : (soort minisprinkhaantjes) : insecticide behandeling

Een aantal insecten kunnen rododendrons veel last bezorgen. Een tweetal hiervan dienen vermeld te worden.
Een bekende is de Lapsnuitkever, ook wel Taxuskever genoemd. Deze eet kleine ronde happen uit de bladeren wat voor de plant geen echte gevolgen heeft. De kever legt vanaf half juli zo'n 600 eitjes. De larve die hieruit voortkomt vreet aan de wortels en de bast van de rhododendron die in het voorjaar dan in één keer verwelkt en doodgaat.
Gewasbeschermingsmiddelen tegen de larve en de kever mogen alleen door professionele kwekers gebruikt worden.

De beste methode om de kevers te vangen is door een houten plank tussen de planten te leggen. Hier kruipen de kevers overdag onder waardoor men ze gemakkelijk kan vangen. 

Knopsterfte
De cicade (vliegend insect) kan knopsterfte of dode knoppen veroorzaken. Dit is vaak te wijten aan een schimmelziekte (Pycnostysanus azaleae). De schimmel wordt verspreid door een cicade. De larven van de cicade nestelen zich in de knoppen.

Welke planten?
Rhododendrons en azalea's.

Schadebeeld
De knoppen worden wel gevormd maar gaan niet open. Ze worden bruin en verdrogen, sommige krijgen een zilvergrijze glans en worden in het voorjaar bedekt door zwarte schimmelharen. De aangetaste knoppen vallen niet af.

Wat doet de schade?
De schimmel Pycnostysanus azaleae, die verspreid wordt door de rhododendroncicade (Graphocephala fennahi).

Oplossingen?
Indien mogelijk alle aangetaste knoppen verwijderen voor het midden van de zomer als de cicaden actief worden.

Rododendron bloemknoprot
De knoppen gaan niet open, maar worden bruin en verdrogen. De knop is bedekt met talloze zwarte schimmelgroeisels. De bloemknoprot wordt veroorzaakt door de sapzuigende insect Graphocephala fenahii, oftewel de Rododendroncicade. De vrouwtjes leggen eitjes in de bloemknoppen voor de overwintering. Door de ontstane schade worden de knoppen door de schimmel aangetast. 

Het beste is om alle aangetaste knoppen te verwijderen en deze of te verbranden of met het huisvuil mee te doen. Niet in de groene container want dan wordt de schimmel verder verspreid en ook niet aangetaste struiken gebruiken om te composteren.