Tuinmanstuin (1981)

De Tuinmanstuin ligt rondom de tuinmanswoning van het terrein en is één van de weinige tuinen die niet door Mien Ruys is ontworpen.

Vormgeving en beplanting

De Tuinmanstuin is ingericht door voormalig tuinman Dirk Jan Koning en wijkt qua vormgeving af van de tuinen die door Mien Ruys zijn ontworpen. Mien Ruys gebruikte vooral strakke en geometrische vormen, waar in de Tuinmanstuin geen sprake van is. Hier zijn de oorspronkelijke omstandigheden zoals bodemgesteldheid en hoogteverschillen het uitgangspunt geweest voor de beplanting. De grondsoort bestaat uit zowel veengrond als zandkopjes en vormt samen met de hoogteverschillen de vloeiende lijnen in deze tuin. Zo ontstaan er veel verschillende groeiomstandigheden op een relatief kleine oppervlakte. De beplanting is voornamelijk natuurlijk en inheems en in kleine aantallen aangeplant, waardoor een afwisselende tuin ontstaat met veel verschillende soorten.

Geschiedenis

De Tuinmanstuin hoort bij de tuinmanswoning die rond 1900 is gebouwd. De tuinmanswoning werd in eerste instantie bewoond door personeel van kwekerij Moerheim, later door tuinman Dirk Jan Koning. Inmiddels is de woning gemeentelijk monument. De tuin is in 1981 ingericht door tuinman Dirk Jan Koning en in 1998 opgenomen in de rondwandeling door de Tuinen. Vanaf 2007 is de woning in gebruik als kantoor van de Stichting Tuinen Mien Ruys.