Najaarsonderhoud borders

Op 1 november gaan de tuinen altijd voor een periode van 5 maanden dicht. We beginnen dan onmiddellijk aan de werkzaamheden die we, zolang er nog bezoek kwam, even uitgesteld hebben.

Een van eerste klussen is het afknippen van de Miscanthus floridulus achter de bank bij het Vijvertje met Riet. Bij de eerste de beste herfststorm waaien de lange bladslierten van dit siergras door de hele tuin en slingeren zich vast om alles wat ze tegenkomen. Het kost vervolgens heel wat moeite die slierten overal weer uit te frunniken. Door direct de snoeischaar erin te zetten besparen we ons heel wat werk.

Blad wordt van de gazons en gevoelige planten verwijderd. Grijsbladige planten zoals ezelsoor en prikneus houden er niet van onder een laag blad bedolven te zijn. Het zachte blad gaat rotten en de wortels worden hierdoor aangetast. Dit geldt ook voor de meeste rotsplanten. Het zijn planten die in hun natuurlijke omgeving altijd volop in de zon en dus op open terreinen zonder bomen of struiken voorkomen.

Het is nu ook de tijd om bollen te planten, beplantingen op te nemen en aan te passen en vooral lastige stukken met zevenblad of kweekgras rigoureus aan te pakken. Ook de sierdruiven moeten voor de winter invalt gesnoeid worden. Al heel vroeg in het voorjaar komt van de druiven de sapstroom op gang en dan is de kans groot dat de snoeiwonden gaan lekken of ‘bloeden’ zoals dat in vaktermen heet. We zorgen ervoor dat dit werk voor het einde van het jaar gebeurd is.
De eenjarigen in de bakken en potten moeten plaatsmaken voor bloembollen. In het vroege voorjaar als de meeste vaste planten nog moeten beginnen zorgen die voor extra kleur.

Om bollen in borders te kunnen planten worden daar de vaste planten in november al voor een groot deel afgeknipt en het onkruid verwijderd. Planten die aan verjonging toe zijn worden opgenomen, gedeeld en weer uitgeplant. Hoewel de grond dan al behoorlijk afgekoeld kan zijn kiezen wij er toch voor deze werkzaamheden na 1 november aan te pakken. Augustus en september zijn de beste periode om te verplanten, maar wij vinden het dan te vroeg om al ‘gaten’ in de borders te maken. Juist de weelderige dromerige sfeer die de laatbloeiende vaste planten samen met de uitgebloeide planten oproepen maken de borders tot op de laatste dag voor de sluiting interessant. Daarna zijn het de puur praktische overwegingen die de volgorde van de werkzaamheden bepalen.

Naast de veldjes met narcissen die elk jaar terugkomen hebben we nu ook achter de beukenhaag bij de aanwinstentuin in de bloemenweide met geraniums verwilderingsbollen geplant. Gelijk met de Geranium phaeum en de Geranium sylvaticum zullen daar botanische tulpen, het meiklokje Leucojum aestivum ‘Gravetye Giant’ en de op blauwe druif lijkende Belvallia pycnantha gaan bloeien. Ook in enkele borders hebben we de laatste jaren steeds meer bollen toegepast. Verleden jaar waren door het Internationaal Bloembollencentrum naar de ontwerpen van Jaqueline van der Kloet op een vijftal plaatsen spectaculaire beplantingen met bollen toegevoegd. Dit zette de Tuinen vanaf begin april op steeds wisselende plaatsen in een bloei die varieerde van ingetogen en natuurlijk tot uitbundig en kleurrijk.

Hierdoor aangestoken besloten wij voor dit voorjaar de ingeslagen weg voort te zetten en de bloeitijd van de Oude Proefborder opnieuw te vervroegen. Over de hele lengte door het midden van de border is een strook middelvroeg en laatbloeiende tulpen gepoot. Voor het midden is gekozen omdat het loof van de bollen na de bloei bijna onmiddellijk verdwijnt tussen de omhoogschietende vaste planten, en voor laatbloeiende tulpen is gekozen omdat tulpen in combinatie met de opkomende vaste planten een mooie combinatie vormen.

Zodra de winter zijn intrede doet worden de werkzaamheden in de borders gestaakt.
In maart als de vorst voorbij is moet er dan vaak in korte tijd heel wat werk verzet worden. Op 1 april gaan de tuinen weer open en we streven er naar dat de tuin er dan weer piekfijn bijligt. Geholpen door een legertje vrijwilligers worden alle borders afgeknipt, gewied en de beplanting zoveel mogelijk op orde gebracht. De afgeknipte plantenresten gaan door de hakselaar en worden na de schoonmaakbeurt als een dunne mulchlaag tussen de planten gestrooid.

Veel soorten siergrassen gedijen beter als ze om de paar jaar opgenomen en gehalveerd worden. Door dit regelmatig te doen voorkom je dat ze zo vast komen te staan dat opnemen bijna niet meer mogelijk is en ontaardt in ‘om zeep brengen’. Siergrassen worden bij voorkeur in het voorjaar verplant en bij ons dus al in de maand maart. Het bezoek kan dan vanaf 1 april weer van een verzorgde tuin genieten.