Informatie exposities

The Butterfly Defect, een project door Louisiana van Onna, in samenwerking met Naturalis en de Vlinderstichting

Ze zijn niet makkelijk te spotten, zo klein, maar als je ze ziet worden ze in je geheugen gegrift door hun magisch
blauw. Zigzaggend laten ze een spoor na in je zicht, om vervolgens snel weer te verdwijnen. Het
Gentiaanblauwtje. 30 jaar geleden vlogen ze in zwermen over natte heidelandschappen in heel Nederland.
Een prachtig gezicht en daarmee een icoon voor onze biodiversiteit.

Louisiana van Onna (22-01-1995, Amsterdam) is een fotografe werkzaam in Den Haag, afgestudeerd van
de KABK in 2019. Met haar fotografie probeert ze het kleine in de natuur vast te leggen.
Klimaatverandering en biodiversiteit gaan haar aan het hart, door zowel als fotografe als onderzoeker vult
ze haar projecten op waarbij ze hoopt dat kijkers extra waardering krijgen voor de vergankelijkheid van de
natuur. “Het Gentiaanblauwtje is daar een goed voorbeeld van” constateert ze. “Het is een vlindertje wat
afhankelijk is van de klokjesgentiaan en bossteekmieren om te kunnen leven, enkel als al deze factoren
aanwezig zijn in het landschap, kan ook de vlinder er zijn. Op het moment is dat nog maar in enkele
natuurgebieden in Nederland, zoals de lokale Cartierheide en de Malpie.” Deze vlinder is een soort icoon
en ambassadeur geworden van biodiversiteit; hij staat op postzegels, straten zijn ernaar vernoemd, maar
haar generatie lijkt deze vlinder niet eens te kennen. “Waar er ooit zo veel waren, is deze soort in de
laatste 30 jaar met 93% achteruit gegaan. Een ons vroeger bekend blauw gezicht verdwijnt langzaam uit
ons landschap, en daarmee ook uit ons collectief geheugen.”
Fotografie en film is een mooie manier om dit te onderzoeken, omdat het gaat over het letterlijk
‘vastleggen’ van zijn bestaan. Zo wordt dit project een poging om het Gentiaanblauwtje weer terug te
brengen in ons collectief geheugen én onze achtertuinen

===========================================

In "Ruysend Riet" is dit jaar een expositie over Kleur.

 

bomenexpo-2.jpg
Voormalig zomerhuisje "Ruysend Riet"  is nu expositieruimte