Tijdgenoten

Mien Ruys kende vrijwel alle belangrijke architecten, Zowel de modernistische als de meer traditionele van de Delftse School, van wie zij sommigen ontmoette toen zij in het collegejaar 1931-1932 een semester bouwkunde studeerde in Delft. Waarschijnlijk werd zij door J.T.P.Bijhouwer geïntroduceerd bij ‘de 8 en Opbouw, waarin zij onder andere samenwerkte met de architecten W. van Bodegraven, A.Bodon, P.Elling, W. van Gelderen, M. Kamerling, J.P. Kloos, J.Niegeman, G. Rietveld, en H. Salomonson, de tuin- en Landschapsarchitecten J.T.P.Bijhouwer en W. Boer en de stedenbouwkundigen C.van Eesteren, A. van Eijck en B. Merkelbach. Met de collega’s uit de naoorlogse Bond van Nederlandse Tuinarchitecten had zij niet heel veel contact, vooral omdat velen er bezwaar tegen hadden dat zij als een tuinarchitecte verbonden was aan een kwekerij. Naast eerder genoemde collega’s werkte zij wel met H. Warnau, H. Otto en C. Polak-Daniëls.’

Bron: drs. L.D. den Dulk, Cantua Tuinhistorisch Onderzoek