Lei Hannen

De Limburger Lei Hannen was aanvankelijk werkzaam in het bedrijfsleven met een chemische achtergrond. Vanaf de kinderjaren heeft hij echter nooit de verwondering in de kunst uit het oog verloren.

Rond zijn dertigste volgde hij zijn hart en vond rust in keramiek als kunstvorm. Stak zijn licht op bij “keramisten van de wereld”.

Keramiek biedt hem een haast onbegrensde vrijheid in scheppend vermogen. Juist het ontdekken van deze vrijheid is  een onmetelijke rijkdom.

Hij ervaart de opgelegde natuurlijke wetmatigheden in de keramiek niet als een belasting, maar juist als een metafoor voor de kracht van de elementen met het daarmee afgedwongen respect. Het relativeert.

Hierin scheppend te handelen ondervindt hij als een voorrecht. Tevens is het scheppende element in het wordingsproces een weerspiegeling van de vrijheid die hij als onontbeerlijk acht. Vrijheid die je bevechten moet, steeds weer.

Studiereizen die hij ondernam naar o.a. China, Marokko, Mongolië, Japan en Maleisië vormen een onontbeerlijke bron van inspiratie.

Lei exposeert sinds 1987 in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan, Luxemburg, Maleisië, Mongolië, Noorwegen, Nederland , Oostenrijk  en Spanje .

Kunst is van wezenlijk belang voor onze samenleving. Ter promotie hiervan vervult hij bestuursfuncties of is lid van Keramiek Kring Limburg, Limburgse Kunst Kring, KC61 en de Nederlandse Vakgroep Keramisten.

Winnaar Cultuurprijs 2015 van de Gemeente Echt-Susteren. 

www.youtube.com/watch?v=5kMZduhCAwk

www.youtube.com/watch?v=ahSwN9_pi7o