Joka Boeke

De thema’s “samenwerking” en “verbondenheid” zijn de uitgangspunten voor het werk van Joka Boeke. Oude en hedendaagse architectuur zijn haar inspiratiebron.

Opleiding: Kunstacademie AKI in Enschede gevolgd van 1986 tot 1990.

Ze houdt zich zowel met toegepaste kunst als met monumentaal werk bezig. De toegepaste Kunst heeft altijd gespeeld: theeserviezen, schalen, zonnewijzers, schaakspelen, maar altijd in een vrije vormgeving.

De keramische banken zijn de laatste jaren een interessante zoektocht. Geabstraheerde bloemen, om plaats op te nemen. De banken zijn vorstbestendig.

Naast het monumentale werk zijn de Koralen nog steeds een onuitputtelijke bron van inspiratie.

Vanaf 1990 jaarlijks 2 (groeps)exposities gehad en Gemeentelijke en privé opdrachten uitgevoerd.