Carla Wink

Carla Wink (1964) is ooit haar beeldende ontwikkeling begonnen bij de CABK te Kampen, maar ontdekte dat voor haar de sociale kant daar te weinig aandacht kreeg. Zij heeft zich toen verder geschoold als groepsleider en later als psychiatrisch verpleegkundige. Maar al die tijd bleef ook het beeldend werken aan haar trekken en dit resulteerde in een opleiding voor creatief therapeut beeldend. Hierin komt zowel het werken met mensen als beeldend bezig zijn(van de ander) aanbod.

Maar net als de sociale kant trok, bleef ook het beeldend werken altijd aanwezig. Als een onlosmaakbaar deel van haar leven.

In haar werk is Carla op zoek naar herhaling, ritme, het creëren van eenheid en harmonie. Thema's die in het werk zichtbaar zijn; groeivormen, ritme, herhaling, vruchtbaarheid. Elementen die je terug vindt in het werk zijn; ronde vormen, doorlopende lijnen, kleur blauw, bewerkte binnen of buitenkant, open of gesloten.

Na een hele tijd zaden en knoppen, groei en vergankelijkheid als thema te hebben gehad, verschijnt er nu  ook een ander thema, nl relaties/menselijke verbindingen.

Sinds enige tijd ben ik bezig met het vervaardigen van cocons.

De symboliek van cocons is die van transformatie. In het coconstadium richt je je naar binnen, onderzoek van jezelf, verstilling, bijv. onderzoeken van beweegredenen van een idee of project of jezelf. De cocon biedt je ruimte om in je eigenheid te onderzoeken ongestoord door anderen, daarna kan het laatste stadium van gedaantewisseling vorm krijgen; in die fase laat je de wereld delen in de kleuren en vreugde van je schepping.

In mijn werk ben ik vaak op zoek naar eenheid en harmonie, door gebruik te maken van ritme en herhaling hoop ik dat te bereiken. De enorme verscheidenheid in de natuur en toch alles in harmonie fascineert en inspireert mij iedere keer weer.

Carla Wink (1964) is ooit haar beeldende ontwikkeling begonnen bij de CABK te Kampen, maar ontdekte dat voor haar de sociale kant daar te weinig aandacht kreeg. Zij heeft zich toen verder geschoold als groepsleider en later als psychiatrisch verpleegkundige. Maar al die tijd bleef ook het beeldend werken aan haar trekken en dit resulteerde in een opleiding voor creatief therapeut beeldend. Hierin komt zowel het werken met mensen als beeldend bezig zijn(van de ander) aanbod.

Maar net als de sociale kant trok, bleef ook het beeldend werken altijd aanwezig. Als een onlosmaakbaar deel van haar leven.

 

In haar werk is Carla op zoek naar herhaling, ritme, het creëren van eenheid en harmonie. Thema's die in het werk zichtbaar zijn; groeivormen, ritme, herhaling, vruchtbaarheid. Elementen die je terug vindt in het werk zijn; ronde vormen, doorlopende lijnen, kleur blauw, bewerkte binnen of buitenkant, open of gesloten.

Na een hele tijd zaden en knoppen, groei en vergankelijkheid als thema te hebben gehad, verschijnt er nu  ook een ander thema, nl relaties/menselijke verbindingen.

Sinds enige tijd ben ik bezig met het vervaardigen van cocons.

De symboliek van cocons is die van transformatie. In het coconstadium richt je je naar binnen, onderzoek van jezelf, verstilling, bijv. onderzoeken van beweegredenen van een idee of project of jezelf. De cocon biedt je ruimte om in je eigenheid te onderzoeken ongestoord door anderen, daarna kan het laatste stadium van gedaantewisseling vorm krijgen; in die fase laat je de wereld delen in de kleuren en vreugde van je schepping.

In mijn werk ben ik vaak op zoek naar eenheid en harmonie, door gebruik te maken van ritme en herhaling hoop ik dat te bereiken. De enorme verscheidenheid in de natuur en toch alles in harmonie fascineert en inspireert mij iedere keer weer.