Editie 2018

In 2018 vond voor de vierde maal de Oktober Keramiekmaand plaats.