OET Winter 2016

Aan het op de markt brengen van nieuwe vaste plantencultivars gaat een jarenlang proces van kruisen, zaad winnen, zaaien, kijken, vergelijken en vooral weer verwijderen vooraf.

Hemerocallis bijvoorbeeld. Om nieuwe cultivars te ontwikkelen heeft de firma Boot & Dart een proefveld waar met Hemerocallis wordt gekruist. In de Tuinen Mien Ruys zijn uit dit proefveld vijf planten getest die verschillen in bloemkleur en bloemgrootte, van crème wit tot donkerroodbruin en van 6-16 centimeter doorsnede. Afgelopen februari zijn de vijf uitverkorenen aangeplant in een bedje van Geum 'Lisanne'.

Niet alleen wij van de Tuinen monitoren de planten, ook de bezoekers werden betrokken bij de beoordeling van de nieuwe aanwinsten. Bezoekers van de Tuinen konden op een formulier aangeven welke van de vijf Hemerocallis hen het meest aanspreekt en welke het minst, eventueel met motivatie. Ook kon er een naam voor de planten op het formulier worden genoteerd.

Gedurende vier weken bloeiden alle planten tegelijk en konden de bloemen goed met elkaar worden vergeleken. Zo'n 86 bezoekers hebben de moeite genomen om hun mening te geven. De kleinbloemige Hemerocallis bleken duidelijk de voorkeur te hebben.

Nummer 1 met crème witte bloemen en nummer 4 met donkerroodbruine bloemen kregen vrijwel evenveel stemmen als 'meest aansprekend'. De warm gele bloem van nummer 3 vond men veelal te geel en te grof. Nummer 5 voegde met zachtgele bloemen qua kleur niet zoveel toe aan de reeds bestaande Hemerocallis cultivars, maar het feit dat deze als enige heerlijk geurde was toch een pluspuntje. De rood met geel gevlamde bloem van nummer 2, met een doorsnede van 16 centimeter vond men 'protserig', 'tetterig' en 'flodderig'. Deze kreeg dan ook van bijna de helft van de deelnemers de twijfelachtige eer van 'minst aansprekend'. Over de schoonheid van de bloem kun je van mening verschillen, maar het blad van nummer 2 was ronduit teleurstellend. Vooral na de bloei kreeg deze plant een treurig aanzien met een miezerig bosje onaantrekkelijk blad. De overige planten oogden na de bloei nog redelijk fris. Een herbloei zat er echter bij geen van alle in.

Voor het bedenken van een naam bleek voldoende inspiratie. Vooral de kleur van de bloem riep bepaalde associaties op die werden vertaald in prachtige namen. Zo kwam voor nummer 1 opvallend vaak ‘vanille’ voor in de naam, met als topper ‘Mien’s Vanille’. Voor nummer 2 was ‘Vurige Tongen’ de meest toepasselijke. De naam ‘Mango’ beschrijft exact de bloemkleur van nummer 3 en nummer 4 werd vaak geassocieerd met de liefde, zoals ‘Blozend Hart’ en ‘Hartendief’ suggereren. Maar ‘Appeltje-eitje’ en 'Eendendons' voor nummer 5 waren toch wel de origineelste!

De volgende stap in het proces is het laten registreren van de naam. Pas daarna gaat de productie voor de verkoop van start.