Sponsoring

Het in stand houden en doorontwikkelen van de Tuinen Mien Ruys kost handenvol geld. Om onze bijzondere positie in de tuinenwereld te kunnen handhaven en het cultureel erfgoed van Nederland's meest bekende tuinarchitecte te kunnen waarborgen zijn bijdragen uit het bedrijfsleven onmisbaar.

Algemene sponsoring
U of uw bedrijf kunt een algemene sponsoring van de Tuinen doen. Het bedrag dat u sponsort zal door de Tuinen worden besteed aan vernieuwingen en onderhoud van de Tuinen. 

Machines/apparaten
Om de Tuinen zo goed mogelijk te kunnen onderhouden is kwalitatief en goed materiaal nodig. Dit is echter niet goedkoop. Mocht u/uw bedrijf een bijdrage op dit vlak kunnen leveren, neemt u dan contact met ons op via (0523) 61 47 74 of via email: info@tuinenmienruys.nl. Over een tegenprestatie kan uiteraard worden gesproken.

Sponsoring van een (kunst)object 

Het is ook mogelijk om de aanschaf van een concreet object te sponsoren. Hoe dit object eruit zou kunnen zien kan in overleg besproken worden.

Meer weten?
U en/of uw bedrijf kunt de Tuinen Mien Ruys steunen. Neem hierover contact met ons op, via telefoon (0523) 61 47 74 of email: info@tuinenmienruys.nl

ING: NL28 INGB 0000 3080 73
RABO: NL50 RABO 0312 9215 43
Kamer van Koophandel 41197283
e-mail: info@tuinenmienruys.nl

Sponsors
Buro Mien Ruys - Algemene sponsor - www.mienruys.nl
Itter B.V. - Algemene sponsor - http://www.itter.nl/
Zinco - Daktuin - http://www.zinco.nl/
Lageschaar Vaste Planten - Daktuin - http://www.lageschaar.nl/nl/