Onze Eigen Tuin - Herfst 2012

Of een nieuw idee ook een goed idee is, kom je alleen aan de weet als het idee in de praktijk getoetst wordt. Als tuinarchitect voerde Mien Ruys, in wat nu de Tuinen Mien Ruys zijn, talloze experimenten uit die haar een schat aan informatie en kennis opleverden op het gebied van vormgeving, plantenkennis en materiaalgebruik.

Een deel van de experimentele tuinen toont een overzicht van de ontwikkeling in de tuinarchitectuur gedurende de vorige eeuw; andere experimenten van toen zijn vervangen door nieuwe proeven. Mien Ruys zocht naar vormen om de opgedane kennis bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Vanaf 1950 verschenen er naast Het Vaste Plantenboek een flink aantal boeken van haar hand over tuin- en landschapsarchitectuur en het samenstellen en verzorgen van beplantingen. In 1955 richtte zij samen met haar man Theo Moussault het tijdschrift Onze Eigen Tuin op.

Haar erfgoed in Dedemsvaart bestaat naast het in stand houden van een groot aantal tuinen dan ook uit het voortzetten van experimenten en het beschikbaar stellen van de opgedane kennis in het verleden en het heden.

In de Tuinen worden rondleidingen en cursussen gegeven en er wordt doorlopend een uitgebreide presentatie over de tuinen vertoond. Er is een boekje met de plattegronden en beplantingslijsten van de tuinen en met een ‘kleurenwaaier’ kunnen de namen van de beplanting opgezocht worden. In het theehuis is een leestafel met boeken en publicaties over de meest uiteenlopende onderwerpen, informatie over de aanwezige kunst in de tuinen, het tuinmeubilair en de toegepaste materialen. In 2009 is een vernieuwd boek over de Tuinen verschenen en sinds dit voorjaar beschikken we over een documentaire op dvd over het leven en werk van Mien Ruys.

In Mien Ruys’ voormalige zomerhuis ‘Wiekend’ is momenteel een belangrijk deel van alle informatie over het leven en werk van Mien Ruys verzameld. Er is een expositie over het werk van architect en geestverwant Merkelbach te zien die het gebouwtje in de jaren ‘50 van varkensstal in zomerhuis veranderde. Het is de bedoeling het zomerhuis nu opnieuw aan te passen zodat het nog doelmatiger als informatiecentrum gebruikt kan worden. Architect Henk Hamhuis heeft een ontwerp gemaakt waarbij de huidige buitenkant gehandhaafd blijft. Op de buitenmuren komt rondom een glazen kolom van 60 cm hoogte die maakt dat het dak lijkt te zweven. Met name het achterdeel van het huis zal het meer hoogte en een mooie lichtinval geven. De voormalige woonkamer met de blauwe vloer, open haard en openslaande deuren met grote ramen die uitzicht op de tuin geven blijven bestaan. In de open binnenruimte worden digitale informatiepunten geplaatst waar de bezoeker gebruik van kan maken en er zal een uitgebreide database komen over uiteenlopende onderwerpen, in de eerste plaats over de tuinen. Over de beplanting: het samenstellen van borders, de bloemenweiden, het onderhoud, het snoeien, het bemesten en de voorkomende plantenziektes. Maar ook over de in de tuinen gebruikte materialen zoals hout, kunststof, verharding, over de vijvers, de tuinmeubelen en de aanwezige kunst. Er zal informatie komen over alle belangrijke ontwerpen en projecten waaraan Mien Ruys heeft meegewerkt, haar invloed op de ontwikkeling in de tuinarchitectuur in de 20e eeuw, haar tijdgenoten en haar inspiratiebronnen. Tekeningen van haar ontwerpen zullen te zien en te bestuderen zijn.

Mien Ruys’ visie op tuinarchitectuur, haar heldere opvattingen en haar kennis over beplanting hadden en hebben nog steeds veel invloed op architecten, ontwerpers en op kwekers. In het nieuwe kenniscentrum willen we ook informatie beschikbaar stellen over de opvattingen en het werk van andere belangrijke tuin- en landschapsarchitecten.

Wij hopen aan het eind van het seizoen 2012 met de realisatie van dit project te kunnen beginnen zodat we de deuren op 1 april 2013 wagenwijd open kunnen zetten.

Terug naar jaargang 2012 overzicht