Onze Eigen Tuin - Lente 2011

Als op 1 november de Tuinen zoals altijd voor vijf maanden dicht gaan beginnen we onmiddellijk aan de werkzaamheden die we, zolang er nog bezoek komt, even uitgesteld hebben.

Een van eerste klussen is het afknippen van de Miscanthus floridulus achter de bank bij het Vijvertje met Riet. Bij de eerste de beste herfststorm waaien de lange bladslierten van dit siergras door de hele tuin en zetten zich vast in alles wat ze tegenkomen. Het kost vervolgens heel wat moeite die slierten overal weer uit te frunniken. Door er direct de snoeischaar in te zetten besparen we onszelf heel wat werk. Afgevallen blad wordt van de gazons en gevoelige planten verwijderd.

Grijsbladige planten als ezelsoor en prikneus houden er niet van onder een laag blad bedolven te zijn. Het zachte blad gaat rotten en de wortels worden hierdoor aangetast. Dit geldt ook voor de meeste rotsplanten.

Het is ook de tijd om beplantingen op te nemen en aan te passen en vooral lastige stukken met zevenblad of kweekgras rigoureus aan te pakken. De eenjarigen worden uit de plantenbakken en potten verwijderd. Vervolgens worden ze weer gevuld met bloembollen. In het vroege voorjaar zorgen die voor extra kleur als de meeste vaste planten nog maar net beginnen uit te lopen.

Ook in enkele borders hebben we de laatste jaren steeds meer bollen toegepast. Verleden jaar waren door het Internationaal Bloembollencentrum op een vijftal plaatsen spectaculaire beplantingen met bollen toegevoegd naar ontwerp van Jacqueline van der Kloet. Vanaf begin april bloeiden de Tuinen op steeds wisselende plaatsen van ingetogen en natuurlijk tot uitbundig en kleurrijk. Hierdoor aangestoken besloten wij de bloeitijd van de Oude Proefborder te vervroegen door over de hele lengte van de border een strook met middelvroeg- en laatbloeiende tulpen te poten. We kozen voor een strook door het midden zodat het loof van de bollen na de bloei bijna onmiddellijk verdwijnt tussen de omhoogschietende vaste planten. Voor laatbloeiende tulpen is gekozen omdat die een mooie combinatie vormen met de opkomende vaste planten. Achter de beukenhaag bij de Aanwinstentuin, in de bloemenweide met Geraniums hebben we verwilderingsbollen geplant. Tegelijk met Geranium phaeum en Geranium sylvaticum zullen daar botanische tulpen, meiklokjes (Leucojum aestivum ‘Gravetye Giant’) en op blauwe druiljes lijkende Bellevalia pycnantha gaan bloeien.

Om bollen in borders te kunnen planten worden daar de vaste planten in november al voor een groot deel afgeknipt, het onkruid wordt verwijderd en waar nodig worden planten opgenomen en gescheurd. Hoewel de grond dan al behoorlijk afgekoeld kan zijn kiezen wij hier toch voor; augustus en september zijn voor veel planten de beste maanden om te scheuren of te verplanten maar wij vinden het dan te vroeg om al ‘gaten’ in de borders te maken. Juist de weelderige dromerige sfeer die de laatbloeiende vaste planten samen met uitgebloeide planten oproepen maken de borders tot op de laatste dag voor de sluiting interessant.

Zodra de winter zijn intrede doet worden de werkzaamheden in de borders gestaakt. Vanaf maart, als de strenge vorst voorbij is, moet er in korte tijd heel wat werk verzet worden voordat de Tuinen op 1 april weer open gaan, want we streven ernaar dat de tuin er dan weer piekfijn bij ligt. Veel soorten siergrassen gedijen beter als ze om de paar jaar opgenomen en gehalveerd worden. Door dit regelmatig te doen voorkom je dat ze zo vast komen te staan dat opnemen bijna niet meer mogelijk is en ontaardt in ‘om zeep helpen’. Siergrassen worden bij voorkeur in het voorjaar verplant en bij ons dus al in maart. Geholpen door een legertje vrijwilligers worden alle borderplanten afgeknipt, wordt er gewied en wordt de beplanting zoveel mogelijk op orde gebracht. De afgeknipte plantenresten gaan door de hakselaar en worden na de schoonmaakbeurt als een dunne mulchlaag tussen de planten gestrooid.

Terug naar jaargang 2011 overzicht