Buro Mien Ruys

Op zoek naar opdrachten verplaatste Mien Ruys kort voor de oorlog haar ontwerpbureau naar Amsterdam. Vanaf de jaren '70 werd het bureau uitgebreid met andere tuin- en landschapsarchitecten.

Het Buro Mien Ruys Tuin- en Landschapsarchitekten b.v. te Amsterdam is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van tuinen, landschap en stedelijk groen. Het team bestaat uit tuin- en landschapsarchitecten, een beplantingsdeskundige en een technicus en opereert vanuit de inspiratiebron Mien Ruys.

In de relatie tot Tuinen Mien Ruys fungeert het Buro onder meer als adviseur van het bestuur.