Nieuwe proeftuin (2006)

De Nieuwe proeftuin is de laatste uitbreiding van de Tuinen, aangelegd in 2006. De ruimte is ingedeeld door hagen en paden, naar een ontwerp van Buro Mien Ruys. Er worden verschillende proeven gedaan met beplanting, zoals de Rozenborder, Heleniumborder en Groei & Bloeiborder. Daarnaast wordt in de Nieuwe proeftuin geëxposeerd door een wisselende groep van kunstenaars.

Vormgeving en beplanting

Verschillende soorten hagen vormen een stevige structuur die de ruimte indelen in meerdere plekken. De basis is gazon met daarin bloemenweides, waarvan de losse beplanting zorgt voor een sterk contrast met het gemaaide gras.  Een vierkante boomgaard van appelbomen geeft de tuin hoogte en versterkt de geometrische indeling. De heldere padenstructuur verbindt de verschillende plekken met elkaar. De sloot met knotwilgen erlangs loopt door tot aan de wiek aan de westzijde. Het is behalve een belangrijk structuurelement in dit ontwerp ook een ’citaat’ uit het omringende landschap. Het gehele terrein wordt omzoomd door een bossingel. Op meerdere plaatsen in de Nieuwe proeftuin worden experimenten gedaan.

Rozenborder (2010)

Eerdere pogingen om rozen als basis voor een beplanting te gebruiken zijn niet zo succesvol geweest, zoals in de huidige Herfsttuin en de Hoektuin. Na de laatste rozenproef in de Tuinen is er inmiddels het één en ander verbeterd in de rozenteelt. In de Rozenborder krijgen ze opnieuw een kans om zich te bewijzen. Er is gekozen voor rozen met het Duitse ADR Rose-predicaat of het vergelijkbare Nederlandse Toproos-predicaat. Dit zijn rozenrassen die worden beoordeeld op onder andere gezondheid, groeikracht en bloei zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. De Rozenborder is een combinatie van rozen, sterke vaste planten en siergrassen en dient als voorbeeld voor een mogelijke beplanting voor openbaar groen.

Heleniumborder (2010)

De Heleniumborder is een voorbeeld van een border waarbij één vaste plantensoort het uitgangspunt is. De verschillende Helenium-variëteiten worden gecombineerd met andere vaste planten en siergrassen. De border is voortgekomen uit de Heleniumcollectie die door Beatrice Krehl (tuinvrouw van 1996 tot 2005) in de loop der jaren was verzameld. Eerder had de collectie een eigen plek in de Nieuwe proeftuin. Met de aanleg van de Heleniumborder zijn de beste variëteiten die nog niet in de Tuinen waren toegepast, uitgekozen. De rest van de collectie is overgedaan aan Henk en Dori Jacobs van kwekerij Jacobs, die sinds 2007 houder is van ‘De Nederlandse Plantencollectie Helenium’. Zowel Helenium ‘Mien Ruys’ als Helenium ‘Beatrice’ zijn op kwekerij Jacobs geselecteerd.

Kweekhoek

De Kweekhoek achter de Boerenschuur is een onderdeel van de Nieuwe proeftuin. Hier worden al langer nieuwe variëteiten uitgetest, die door kwekers op de markt worden gebracht als verbeteringen van bestaande soorten. Als blijkt dat ze inderdaad een waardevolle toevoeging zijn, krijgen ze een plekje in de tuin. Met name de Aanwinstentuin is ervoor bedoeld om deze ‘goedgekeurde’ soorten te tonen aan de bezoekers. De Kweekhoek wordt sinds enkele jaren ook gebruikt voor het kweken van vaste planten voor de verkoop.

Groei & Bloeiborder (2011)

In 2011 is door Groei & Bloei het 26-planten-plan geïntroduceerd met het doel om meer beplanting en minder bestrating in de tuin te stimuleren. In hun maandblad hebben zij aandacht besteed aan 26 verschillende planten voor mensen met weinig tijd en weinig kennis van groen. Vaste planten, siergrassen en enkele heesters die weinig onderhoud vragen en met elkaar zorgen voor een lange bloeitijd en beleving van de seizoenen. Het idee van het 26-planten-plan is geïnspireerd op een uitspraak van Mien Ruys: ‘Als je met een alfabet van slechts 26 letters alles kunt zeggen wat je wilt, dan moet je met een beperkt aantal planten ook iedere tuin kunnen maken.’ Onder andere Tineke Grin, tuinvrouw vanaf 2005, heeft een lijst samengesteld met sterke en makkelijk te onderhouden planten. Uiteindelijk zijn er door een groep van 20 vakmensen 26 planten uitgekozen.

Om te laten zien wat het resultaat kan zijn van dit plan is in de Nieuwe proeftuin de Groei & Bloeiborder aangelegd. Een vak van 5 bij 5 meter is beplant met 16 van de soorten uit het 26-planten-plan. En het werkt; de border kent een lange bloeiperiode en is het gehele jaar door interessant.

Heesterrand (2013)

De Heesterrand achter de Rozenborder vormt de overgang tussen de wat meer cultuurlijke uitstraling van de Rozen- en Heleniumborder en het natuurlijke uiterlijk van de bossingel. In de heesterrand ligt het accent op bloei in het voorjaar en bessen en herfstkleur in het najaar. De heesters zorgen hiermee voor een aanvulling op de Rozen- en Heleniumborder, die vooral in de zomer de aandacht vragen.

Het bosje achter Ruysend riet is met een wilgenhutje, en hut op palen en veel andere verrassingen voor kinderen ingericht als het Geheime Bosje. Dit maakt deel uit van een uitdagende ontdekkingstocht voor kinderen. 

Heesterborder (2013)
Een experiment om een bloeiende en kleurige border te maken met alleen maar heesters. De heesters missen echter de uitbundigheid en langdurige bloei van veel vaste planten. Ook de variatie in groei- en bloeivorm is minder groot. Daarom werd besloten om de heesters te combineren met heesterrozen. Rozen op eigen wortel die compact en bossig groeien en veel bladmassa maken, waardoor ze goed te mengen zijn met heesters. Voor het luchtige en verticale accent in de border is gebruik gemaakt van siergrassen.

Studentenborder (2014): In 2014 heeft de Tuinen Mien Ruys in samenwerking met de T.U. Delft een workshop gegeven aan T.U. Delft studenten. Naast het opdoen van plantenkennis was de opdracht het maken van een borderontwerp in de Nieuwe proeftuin. Het beste ontwerp is in het najaar van 2014 door de studenten aangelegd.

Studentenborder (2015): Ook in 2015 heeft de Tuinen Mien Ruys in samenwerking met de T.U. Delft een workshop gegeven aan T.U. Delft studenten.Deze keer werd er een ontwerp gemaakt voor een plek in de schaduw, in de kweekhoek.

Eenjarigenborder (2017): In 2017 is de Dahliaborder vervangen door de Eenjarigenborder. Door een eindeloze variatie is het mogelijk ieder jaar een geheel nieuw kleurenfestijn te creëren met een natuurlijke uitstraling, tot ver in de herfst. De border is gemaakt in samenwerking met Joyce Oomen van Blooming Business.

Geschiedenis

In 1991 werd het terrein bij de Boerenschuur aangekocht door de Stichting Tuinen Mien Ruys. De schuur werd gerenoveerd en in gebruik genomen voor cursussen en exposities. De grond achter de Boerenschuur gaf ruimte voor nieuwe experimenten. Een deel werd gebruikt als proeftuin voor nieuwe variëteiten, de huidige Kweekhoek. Het overige deel was voorlopig in gebruik als weiland.

In 2006 werd de Beeldentuin aangelegd als expositieruimte voor kunstenaars en opgenomen in de rondwandeling. Al snel bleek dat veel kunstenaars liever zelf hun plek in de Tuinen kozen. Ook het doen van experimenten met beplanting en materialen is nog steeds één van de doelstellingen van de Tuinen Mien Ruys. De meeste tuinen elders op het terrein zijn door Mien Ruys ontworpen en hebben daardoor de status van Rijksmonument of gemeentelijk monument. De mogelijkheden om te experimenteren zijn in deze tuinen zeer beperkt. De plek van de Beeldentuin was juist bedoeld voor nieuwe experimenten. In 2010 is de naam van de Beeldentuin dan ook aangepast naar Nieuwe proeftuin.

In 2012 werd de Dahliaborder aangelegd, een experiment met Dahlia's, afgewisseld met siergrassen en vaste planten. Deze border is nu vervangen door de Eenjarigenborder.