Kennishuis Wiekend

Expositie: "De Spelende Mens" - tot 1 oktober 2017

De tentoonstelling toont projecten waarin spelen in de breedste zin van het woord een meerwaarde levert aan de openbare ruimte en aan verschillende facetten in de samenleving. En vice versa. De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) voert integraal ruimtelijk ontwerp in haar vaandel. Aangesloten bureaus ontwerpen stedelijke omgevingen waarin spel samengaat met participatie van omwonenden, integratie van leeftijdsgroepen, berging van hemelwater, tijdelijk gebruik van de ruimte, beleving van de natuur, digitale technieken en/of kunstzinnige experimenten. Het spectrum van speelomgevingen is breed en de ruimtelijke variatie is groot:

• Spelen maakt de openbare ruimte leefbaar en daagt de samenleving uit tot experimenteren. Ook het omgekeerde is het geval: de spelende mens doorbreekt de sleur van het dagelijks leven. 

• Spel is geen ruimtelijke functie, voorbehouden aan een of andere doelgroep maar een wezenskenmerk van de gehele samenleving en de integraliteit van het ruimtelijk ontwerp. 

• In plaats van afzonderlijke kinderspeelplekken naast ontmoetingsplaatsen voor volwassenen hoort de openbare ruimte voor iedereen bespeelbaar te zijn, jong en oud, zonder onderscheid naar leeftijd of leefstijl.

Hoe ontwerp je omgevingen die grote en kleine spelers uitdagen tot bewegen, verkennen, ontmoeten en onderzoeken? Enkele criteria waar de openbare ruimte aan dient te voldoen:

• veilig: een plek waar men zonder gevaar (fysiek, sociaal en mentaal) kan verblijven;

• ruimtelijk: onderscheidend in het stadsweefsel, afgeschermd van en verknoopt met de omgeving;

• afwisselend: aanleidingen voor allerhande spelvormen, aanwezigheid van andere kinderen en volwassenen, plaats om te zien en gezien te worden;

• toegankelijk: op eigen houtje bereikbaar, dichtbij huis, gunstig gelegen, uitnodigend;

• betrokken: meerdere partijen participeren in ontwerp, aanleg en onderhoud; sociale controle;

• avontuurlijk: experimenteel, on-alledaags, uitdagend, grensverleggend voor jong en oud, groot en klein.