9 september: Vaste plantendag

Deze dag staan planten centraal. U kunt inspiratie opdoen, nieuwigheden bekijken, informatie verkrijgen. Vakmensen zullen u van alles laten zien en hebben veel te vertellen! Tevens krijgt u deze dag 20% korting bij onze plantenverkoop.

Lezing: Klimaatvriendelijk tuinieren

De Groene Verdieping is het samenwerkingsverband van Anneke Beemer, Elke Blänsdorf en Max Griebling voor het klimaatvriendelijk maken van tuinen in de Gemeente Amersfoort. De Groene Verdieping is door het netwerk Operatie Steenbreek Amersfoort (waarin de gemeente en het Waterschap Vallei en Veluwe participeren) gevraagd om klimaatvriendelijke voorbeeldtuinen te ontwerpen. Deze tuinen dienen als voorbeeld en stimulans voor de burgers om ook klimaatvriendelijke maatregelen toe te passen in de eigen tuin. Denk hierbij aan infiltratie van regenwater, toepassing van waterdoorlatende verharding en de zo groen mogelijke inrichting van de tuin. De presentatie laat bij particulieren ingerichte voorbeeldtuinen zien.

Meer informatie op: www.degroeneverdieping.nl

Lezing: Planten voor een veranderend klimaat

Welke vaste planten, struiken en bomen kunnen tegen de steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden die de klimaatverandering met zich mee brengt? Overstromingen, langdurige droogteperioden, toenemende hitte – welke planten kun je kiezen om een robuuste en gevarieerde beplanting in de stad te bereiken die ook nog iets oplevert voor de biodiversiteit? De lezing door Elke Blänsdorf laat gerealiseerde voorbeelden zien.

Meer informatie op: www.molinia.net

Deze dag zal ook Suze Peters aanwezig zijn om te vertellen over het Plaagdierboek.
Steeds meer mensen voelen de noodzaak om niet meer naar gif te grijpen om belagers in de tuin te lijf te gaan. Maar als je geen chemische poeder of verdelgende spray meer wilt gebruiken; wat dan wel? Hoe tuinier je zonder gif? Dat staat in het Plaagdierboek
.

In de Tuinen verkopen wij ook vaste planten en deze dag krijgt u bij aankoop 20% korting.

Programma:

12.00-13.00 uur Demonstratie takkenbosoven door bakker Aard Oegema. Mogelijkheid om te lunchen en de Tuinen te bekijken
13.00-13.30 uur Lezing “Klimaatvriendelijk tuinieren” door Anneke Beemer en Max Griebling
13.30-14.00 uur Pauze met mogelijkheid voor vragen en een drankje
14.00-14.30 uur Lezing “Planten voor een veranderend klimaat” door Elke Blänsdorf
14.30-15.00 uur Pauze met mogelijkheid voor vragen en een drankje
15.00-16.00 uur Rondleiding door de Tuinen onder leiding van hoofdtuinvrouw Conny den Hollander