In de gebouwen

De exposities in de gebouwen zijn gericht op een specifiek thema. Elk jaar zijn er nieuwe exposities te zien.

Wiekend - tot 1 oktober 2016

Afgelopen winter is de Verdiepte tuin (1960) gerenoveerd. De bielzen, die voor het laatst in 1990 waren vervangen, moesten nodig worden vernieuwd. Ook de schijncipres, Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis', was aan vervanging toe, daar deze te groot was geworden en de door Mien beoogde zichtlijn in de weg zat. 

Het gebruik van de biels in de tuin was één van Mien's bekendste 'uitvindingen'. In Wiekend staan we daarom even stil bij de biels. U vindt er onder andere een kort fotoverslag van de renovatie. Ook laten foto's, hangend aan het plafond, zien hoe groot de invloed van de biels is geweest op de tuin. 

Ruysend Riet - tot 1 oktober 2016

In april van dit jaar is het boek "Er stond een vrouw in de tuin" uitgekomen van Anne Mieke Backer. Naar aanleiding van dit boek is er besloten om in Ruysend Riet stil te staan bij de rol van de vrouw in de geschiendenis van de tuin- en landschapsarchitectuur. We laten u kennismaken met een aantal bijzondere vrouwen die, naast Mien Ruys, ook een belangrijke rol hebben gespeeld bij de acceptatie van de vrouw als tuinarchitect. Zes vrouwen worden hierbij dieper uitgelicht.

U zult zien dat er ook in het verre verleden al vrouwen betrokken waren bij het ontwerp en het onderhoud van de Tuinen. Toch was het tot het begin van de 20e eeuw bijna onmogelijk voor een vrouw om een opleiding te volgen tot tuinarchitect. De eerste tuinbouwschool voor meisjes te Rijswijk was dan ook een keerpunt in de geschiedenis, hoewel het nog steeds moeilijk bleek voor vrouwen om, zelfs met een diploma, werk te vinden. 

Bijzonder in deze expositie zijn de werken van Jeanette van Zijdveld, veelal gezien als Nederlands eerste vrouwelijke tuinarchitect. Nog nooit eerder zijn deze werken tentoongesteld.

Mede dankzij de vrouwen in deze expositie is tuinarchitect vandaag de dag een beroep voor zowel mannen als vrouwen. 

De expositie is samengesteld onder andere dankzij informatie en stukken van de volgende personen/instanties:

  • Anne Mieke Backer, auteur van onder andere "Er stond een vrouw in de tuin"
  • Mineke Bosch, tuinier en hoogleraar Moderne geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen
  • Arlette Strijland, informatiespecialist Atria
  • Gerritjan Deunk. redactie Onze Eigen Tuin
  • Museum Rijswijk
  • Universiteit Wageningen
  • en anderen

De Boerenschuur - tot 28 augustus 2016

In de zomermaanden is de Boerenschuur in de Tuinen ingericht met grafisch werk (linoleumsneden) van kunstenares Lenneke Saraber. Onder de titel ‘TUINFLUITERS’ zijn de wanden van de Boerenschuur decor van een expositie die bestaat uit een groot aantal kleine prenten met afbeeldingen van vogels. Kenmerkend voor de linosneden van Lenneke Saraber is naast de kleurrijkheid, de zichtbare spontaniteit waarmee in het materiaal, linoleum, is gegutst. Linosnede is een hoogdruktechniek waarbij gesneden wordt in een plaat linoleum. Wat niet is weggesneden, dus nog hoog op de plaat ligt, kan worden afgedrukt met een pers. De kunstenares gebruikt verschillende drukgangen om tot een eindresultaat te komen. Daarbij wordt telkens op dezelfde plaat verder weggesneden om vervolgens weer in een nieuwe kleur af te drukken. Prentjes worden zorgvuldig opgebouwd uit een aantal kleuren, drukgangen, tot zich letterlijk een beeld gaat vormen.Voor de Tuinen Mien Ruys is werk uitgezocht dat in de afgelopen jaren is ontstaan met een aanvulling van zeer recent werk. Geprobeerd is om toch een zeker evenwicht te vinden in het aantal verschillende vogels dat is afgebeeld, want de kunstenares heeft een duidelijke voorkeur voor de melancholisch zingende merel met een zeer grafisch uiterlijk.